Å-Mini Förskola

0

Å-mini är en fristående förskola och fritidshem som drivs av samhällsföreningen Åminne Gille. Styrelsen består av föräldrar och ortsbor. Förskolan och fritidshemmet bedrivs i Åminne gamla skolbyggnad och består av barn i åldrarna 1-13 år. Förskolan är inte bara till för barn från Åminne. Var ni än bor är ni välkomna att söka barnomsorg hos oss!

Om oss

Förskolan är indelad i två avdelningar. De minsta barnen 1-3 åringar vistas på entréplan i avdelningen Upptäckarna. Fritidsbarnen håller till både på nedre och övre plan i det stora huset. Våra 3-5 åringar vistas ute i avdelning Äventyret i en förskolemodul.

Vår verksamhet kännetecknas av att leken får stort utrymme för att stimulera barns motorik, kreativitet, fantasi och socialt samspel. Vi lägger stor vikt vid pedagogiska miljön där vi skapar tillfällen att tillsammans lära med andra.

Vi arbetar i olika projekt där barnens intressen, inflytande och delaktighet lyfts fram.
Vi har en gemensam barnsyn där vi ser:

  • det kompetenta barnet, som provar sina förmågor, kunskaper och färdigheter.
  • det aktiva och lekfulla barnet, som ser glädje i att röra sig
  • det självständiga barnet, som genom olika val har möjlighet att påverka sin vardag
  • det trygga barnet, som i samspel med andra vill, vågar och kan

Små barn som sover gör det utomhus och då i sin egen medhavda vagn. På Å-mini har vi förmånen att få hemlagad mat med delvis ekologiska råvaror.
Avgiften är i enlighet med kommunens taxa.
Våra öppettider är: 6.15-17.45

Samverkan

Vi på Å-mini tar kontakt med er när ni fått en plats hos oss. Vi lägger tillsammans
upp inskolningen på bästa sätt. Varje dag vid hämtning och lämning finns det tillfälle till samtal.

Minst en gång per år har vi utvecklingssamtal, där vi träffar föräldrarna för att prata om och få information om sitt barn och om verksamheten. Föräldramöte har vi en gång om året. Föräldraråd en gång per termin och vid behov tätare. Vi har en gemensam sommarfest och luciafirande där vi bjuder in föräldrar.

Vill du veta mer?Välkommen att när som helst hälsa på oss och se hur vi har det. Ring gärna till oss om du har några frågor.

Å-mini förskola och fritidshem
Bruksvägen 43
331 91 Värnamo
0370-270 88
info@a-mini.se

Anne Ewers
Förskolechef
070-652 70 88
anne@a-mini.se

 

Share.

Comments are closed.