Åminne Bruk

0

Vid Åminne Bruk finns Smålands bäst bevarade sjömalmshytta. Malm, träkol och kalk fylldes i pipan från masugnskransen, dygnet runt, vecka efter vecka. Åminnejärnet var berömt – i kvalitet att jämföra med bästa engelska tackjärn. Det formades av yrkesstolta gjutare till allt från grytor och gorånsjärn till gräsklippare, manglar och maskinstativ.

1934 blåstes masugnen för sista gången. Gjuteriet levde vidare ända in på 1990- talet. Idag är målet att utveckla Åminne Bruk som ett industriminne och museum. I gjuteriets kärnmakerilokal inryms utställningen Smålands slumrande millioner, som skildrar sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne.

Den industrimiljö som finns kvar idag speglar Åminnes skiftande historia under 1900-talet. Men brukets rötter sträcker sig tillbaka till 1800-talets början.

Idag är Åminne Bruk ett industriminne och museum. Se årets program här >>. Olika evenemang hålls under året. Brukets lokaler är populära festlokaler och bokas flitigt för bröllopsfester mm. Kontakta Åminne Bruksmuseum för mer information som gäller uthyrning av lokaler, evenemang, guidade turer, båtplats mm. Besök även Åminne Bruks hemsida och följ Åminne Bruksmuseum på Facebook.

Historia

Åminne bruk anlades av lagman Carl Danckwardt år 1826 vid gården Åminne, som ligger drygt 6 km väster om den nuvarande orten. Järnbruket bestod ursprungligen av en masugn för sjömalm från de närbelägna sjöarna Bolmen och Vidöstern, men 1833 tillkom även ett stångjärnsverk. Familjen Lilliecreutz kom tidigt att bli ägare till bruket.

År 1899 stod Skåne-Smålands Järnväg (SSJ) färdig, och året därpå flyttades masugnen till Åminne station vid Vidösterns västra strand. Ett gjuteri och en mekanisk verkstad byggdes samtidigt. Bruket fick också en industribana, som var ansluten till SSJ:s station. Bruksrörelsen övertogs 1910 av ett familjeägt bolag inom släkten Lilliecreutz och fick namnet AB Åminne Bruk. Bolaget, som ombildades till Åminne Bruks Nya AB 1922, ägnade sig åt brytning och anrikning av sjömalm, tillverkning av tackjärn och gjutgods såsom kaminer, gräsklippare, manglar m.m. Åminne var nu det enda kvarvarande järnbruket i landet att använda sig av sjömalm. Verksamheten bedrevs dock med modernast tänkbara metoder. Det gamla sjömalmsfisket hade ersatts av mudderverk med en kapacitet om över 40 ton sjömalm per dag. Även masugnen, konstruerad av ingenjör J Bergström i Falun, var av modernaste slag med en nästan tolv meter hög pipa. Malmtillgången i Vidöstern beräknades till ca 500 000 ton. 1920- och 30-talens krisår gjorde dock att verksamheten nedlades 1934. Bruket hade då omkring 70 anställda. Gjuteriet var emellertid igång in på 1990-talet.

Åminne bruk är idag ett mycket välbevarat industriminne. Masugnen är bevarad, liksom gjuteriet där det finns en utställning om sjömalmens och järnhanteringens historia i Åminne. Här finns även en trecylindrig blåsmaskin och ett kolhus.

Share.

Comments are closed.