Orrvandring

0

På långfredagen varje år arrangeras Orrvandring i Åminne. Under häckningen på våren spelar orren på specifika spelplatser. I skogarna runt Åminne kan vi bevittna dessa orrspel.

Samling sker 06.30 vid Åminne Bruk.

Vandringen tar ca 3h och vi går på skogsstigar (ibland otympliga). Vi går en sträcka på ca 5-6 km. Ta med egen fikakorg om du vill.

Vandringen leds av Arne Adolfsson, och är mycket uppskattad. Vid eventuella frågor och uppdatering om årets orrvandring kontakta Helena på aminnegille@gmail.com.

Mer om orren

Orre är en fågel i familjen fasanfåglar. Orren är en stannfågel som förekommer i norra Palearktis, främst i hed- och myrlandskap i anslutning till skog. Orren känns lätt igen på sin kluvna stjärt. Hanen är, förutom de stora röda ögonbrynen, svart med blåskiftande hals och bakrygg.

Orren häckar allmänt i Sverige från Skåne till långt upp i Lappland och går på fjällsluttningarna upp i björkregionen. Den trivs bäst i trakter där björk- och barrskog omväxlar med hagar, ängar, mossar och bergig mark. Den finns också i enbusksnår och på ljunghedar.

Orrens föda utgörs av diverse växtdelar, som knoppar, späda blad, säd och frön samt bär, men den äter även insekter, larver och maskar, särskilt ungarna får insekter att äta. På vintern utgör björkknopp den huvudsakliga födan.

Tidigt på våren börjar orren sin lek, som före soluppgången hålls på marken (till exempel på mossar, frusna kärr eller sjöar). I soluppgången flyger tupparna upp i träden och spelar även där. Under spelet blåser och kuttrar de, springer omkring och hoppar om varandra, låter vingarna hänga ned och reser upp och breder ut stjärten. Häftiga strider utkämpas ofta mellan tupparna under leken. Även hönorna infinner sig på lekplatsen, men de håller sig mera i skymundan och uppsöks av de segrande tupparna.

Share.

Comments are closed.